GENERALFORSAMLING 2020

Kære medlemmer – 

Med lidt forsinkelse, kan vi nu endelig medddele, at der i B1960 badminton afholdes Generalforsamling for 2020
TORSDAG D. 25. JUNI 
kl. 18.00

Generalforsamlingen afholdes i Nørrebrohallens mødelokale i foyeren – spørg evt. i receptionen. Bagefter byder klubben på lidt mad og en øl på Lygtens Kro.

Hvis du vil tilmelde dig, bedes du skrive til vores formand Anders Rune Munch på hallo@b1960badminton.dk.
SU om deltagelse senest d. 18 juni — og husk at bestille mad fra menuen:

Husk, at der pga. Corona virussen stadig gælder retninglinjer for samvær, krammere og øl-deling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning over det forløbne år.
 3. Regnskab for det forløbne år.
 4. Budget for det kommende år.
  1. herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
  1. Kasserer Lars Bruun for 2 år (modtager ikke genvalg)
   1. Bestyrelsen indstiller Helena Mylise til valg som kasserer
  2. Bestyrelsesmedlem Henning Jensen for 1 år (modtager ikke genvalg)
   1. Vakant – nyt klubmedlem skal optages
  3. Bestyrelsesmedlem Henrik Leth for 1 år (modtager genvalg)
  4. Bestyrelsesmedlem Helena Mylise for 1 år (se 6a.1)
   1. Vakant – nyt klubmedlem skal optages
  5. Suppleant til bestyrelsen Jens Elgum for 1 år (modtager genvalg)
  6. Revisor Morten Thygesen (Helena Mylise) for 1 år (vakant)
   1. Valgt revisor er flyttet udenlands – ny person skal vælges
  7. Revisorsuppleant Louise Linnet Christensen for 1 år (vakant)
   1. Valgt suppleant har forladt klubben – ny person skal vælges
  8. Webmaster (Jesper modtager genvalg)
 7. Eventuelt.