B1960’S HISTORIE

Kære medlemmer. Måske går I rundt og funderer over, hvordan sådan en unik klub som B1960 Badminton er opstået, hvor gammel klubben er og hvordan klubbens historie har udfoldet sig. Alle disse ting kan I få mere af vide om lige her.

Klubbens begyndelse

Man skulle måske tro, at grunden til at klubben hedder B1960 Badminton er, at den blev stiftet i 1960. Men dette er faktisk ikke tilfældet.
Badmintonklubben startede faktisk som en sidegren af fodboldklubben B1960, oprindeligt stiftet i 1960, og derfor blev navnet “B1960 Badminton” valgt, altså med badminton vedhæftet. Selve fodboldklubben havde deres lokaler og fodboldbaner på Grønnemose Allé, men den var dog oprindeligt stiftet i Nørrebro regi.
Det præcise tidspunkt for badmintonafdelingens start er dog en smule uklart, men som Jens Elgum fortæller:

“Formentlig blev klubben startet allerede ved åbningen af selve Nørrebrohallen i 1974/75. Sporvognsdriften stoppede i april 1972, og det har da taget et par år at få bygget det hele om, så mit bedste gæt er, at vi startede med at spille badminton i hallen i 1974/75. Jeg kan også huske at det var efter gymnasiet, hvor jeg sluttede i 1974.”

I må huske på, at Nørrebrohallerne jo rent faktisk er en ombygning af den gamle sporvognsremise på Nørrebro – altså hvor sporvognene blev serviceret og opbevaret når de ikke var i brug.
Klubben har derfor altid holdt til i Nørrebrohallen, og har altid været en del af kulturlivet på Nørrebro. Vi har været med lige fra starten.

“Den gamle Nørrebro Remise (1896-1972) der på det sidste husede linie 5-7 og 16, lukkede i april 1972, da den sidste linie 5 stoppede. Det var tider dengang – hvor en omstigning kostede kr. 1,50.”

Henning Jensen

Ifølge Henning Jensen hed formanden dengang Arne Holm og sammen med en fyr ved navn Kjærsgaard skulle de forsøge at starte badmintonafdelingen op. Efter et par år kom der lidt struktur på det, og det var vistnok Rupert Rasmussen og konen Jette, der sammen med sin svoger Svend Mardahl (og hans søster Vivi) skulle sørge for fordeling af banetiderne.
Dengang i begyndelsen blev der spillet i den bagerste hal, i hjørnet ud mod Mimersgade og Bragesgade. Det er den hal, der er bygget squashbaner i nu (hal 2A og 2B – red). Senere hen rykkede klubben ind i Hal 1.

Efter den spæde start omkring 1975 var badminton-afdelingen stadig en tæt del af boldklubben og de udfordrede derfor hinanden i såvel badminton som fodbold. Henning mindes en 20-års jubilæumsfest for B1960 som var det i går. Det var i lokalerne på Grønnemose Allé i 1980, hvor der blev spillet en vandpolo-fodboldkamp – den blev meget våd. Det gik over i en fest der blev holdt på Martini Bar på Borups Allé.

Men trods den joviale omgang og konkurrence, løb badmintonafdelingen dog uklar med boldklubben i begyndelsen af 80’erne, da man på en generalforsamling fandt ud af, at vi bidrog med større kontingent til klubben end fodboldafdelingen. Det viste sig, at deres 1. holdsspillere kunne være med uden at betale kontingent og da det ikke var socialt betinget, blev Badmintonklubben skilt ud fra fodboldklubben som selvstændig klub omkring 79/80. Jens Elgum og Henning Jensen var med på generalforsamlingen hvor det blev besluttet. Generalforsamlingen blev i øvrigt afholdt i Brugsens selskabslokaler på Nørrebrogade, lige over for boldklubbens stamværtshus Nørre Bodega.

Således begyndte B1960 Badminton altså et mere selvstændigt klubvirke omkring 1980. Rupert Rasmussen var formand i mange år og Svend Mardahl kasserer. Henning Jensen kom med i bestyrelsen som sekretær fra midten af 80’erne.

Stigende aktivitet

Op igennem perioden 1980 – 1990 var der meget aktivitet i klubben. Vi havde baner i 3 timer fra 19-22. Vi spillede i den bagerste del af hal 1, ned mod Mimersgade.
Dengang spillede vi mere holdopdelt. Enten ud fra, om man spillede på hold der deltog i DAI’s turneringer (Dansk Arbejder Idræt) eller om man ‘bare’ spillede på et socialt/hygge hold. 

Turnerings-holdene bestod af 4 herrer og 2 damer + nogle reserver, så de havde typisk to baner i 1 time.
De sociale hold virkede lidt som mandagsholdet gør i dag, de bestod af en mindre gruppe der havde en eller to baner i 1 time. Det betød, at der var ca. 20 mand per time i de 3 timer – altså 60 mand i alt. Den sidste time fra 21-22 blev i et vist omfang brugt af spillere der ønskede at spille mere end bare én time, for der var som regel nogle frie baner efter kl. 22.
Men i praksis var der dengang nok ca. 50 aktive på en aften. Internt i klubben var der voldsom kamp holdene imellem om, hvem der var højest på ranglisten.

Ja, tilgangen var stor og der var også kamp om at få de gode banetider der blev tildelt dem, der spillede på hold. Vi havde 4-5 hold tilmeldt i DAI med 8 personer.”

Henning Jensen

B1960 Badminton har altid været en meget socialt anlagt klub. I midten af 80’erne begyndte gennemsnitsalderen at stige og vi prøvede faktisk at sænke den ved at indmelde vores børn 😀 De var ikke rigtig gamle nok til at spille badminton, så vi lavede i stedet nogle sociale arrangementer – specielt skovturen den første søndag i juni til Dyrehaven var et hit i mange år, med rundbold og forstuvede fødder. På det tidspunkt var vi måske små 100 medlemmer.

Vi har altid budt alle velkommen når vi har haft plads og har igennem tiderne haft mange nationaliteter som medlemmer. Mange af medlemmerne er studerende eller tilrejsende fra provinsen som har slået sig ned tæt ved Nørrebrohallen.

Uden at have en præcis statistik, tyder det på, at dem der melder sig ind i klubben – dengang og nu – bor mindre end et par kilometer fra Nørrebrohallen. I takt med at medlemmerne bliver ældre er der en historisk tendens til at folk flytter væk, men dog fortsætter med at spille i hallen. Dermed kommer der de mere eksotiske postnumre til (læs: 3500 Værløse – det er da provinsen!). Men langt størstedelen af medlemmerne har postnummer 2200, så lokalrødderne er i orden.

Mellem 1980 – 1995 var der desuden en gruppe Amagerkanere, der udvidede klubbens rækkevidde og fik noget lørdagstræning op at stå i Sundbyhallen på Englandsvej. Nørrebros sportskultur har altså været godt repræsenteret også helt ude på Amager.

Det var også samme periode at klubben spillede meget aktivt i DAI (Dansk Arbejder Idræt) og turneringer i dette regi. Klubben havde 4-5 hold tilmeldt med 8 personer. Holdkampene bestod typisk af 2 HerreDouble, 1 DameDouble, 1 MixDouble, 3 HerreSingle og 1 DameSingle. Klubben havde senere i den årrække også et stort hold, hvor der blev spillet 20 kampe med deltagelse af 8 herrer og 4 damer – det var store tider.

Over så lang en periode og med så meget turneringsliv lærte man også spillerne fra de andre klubber at kende ganske godt, for der var mange gengangere fra år til år. Henning Jensen husker:

“En gang, da modstanderholdet mødte op, spurgte en af pigerne om vi ikke kunne begynde med DameDoublen, for så havde hun en chance for at komme hjem på samme busbillet.”

Henning fortæller endvidere, at holdene var meget mødestabile. En gang en søndag i Bellahøjhallen havde spillerne været til kobberbryllup hele natten og måtte tage direkte til kamp om morgenen.

“Det var sku hårdt, men sjovt! Lige indtil vi skulle til at afregne for bolde til modstanderne og jeg sagde ‘I får ikke en krone – for vi har jo ikke ramt nogle af dem!’  
Vi tabte selvfølgelig, men vi mødte op.”

I slutningen af 80’erne begyndte medlemstallet dog at falde. Formentlig fordi mange af medlemmerne stiftede familie, fik børn og flyttede. Måske faldt landets interesse for sporten også lidt, i forhold til de gode gamle år med Flemming Delf, Lene Køppen m. fl. der brillerede på TV.

Op gennem 90’erne skulle hallen moderniseres. Det berørte tydeligt noget af det sociale leben i klubben. I starten af hallens historie havde den centrale del af hallen været fyldt op af en ægte sporvogn. I området hvor caféen ligger i dag, var der nogle hyggelige lokaler med en bar hvor der var udskænkning. Man kunne købe en billig parisertoast. Der var altid stemning og godt humør i baren og næsten alle kom i baren for at holde 3. halvleg. Det var simpelt, det var folkeligt og det fungerede. Over et af bordene hang der et skilt hvor der stod B1960 stambord

Men den moderne kulturomlægning betød, at der blev indrettet spillested i caféen. Principielt fungerede det sådan set godt, for det var ofte gode orkestre der spillede og der kom mange mennesker. Men fra medlemmernes synspunkt, var det de faste brugere af hallen (idrætsudøverne) der betalte prisen. De ønskede et sted hvor de kunne hygge sig sammen efter kampene, med en øl og parisertoast til rimelige priser. Nu blev det pludselig café priser, hvor det tidligere havde været halpriser. 

Samtidig kom der rigtigt køkken – så nu kunne man ikke længere købe ‘2 ristede med pommes frites og remoulade’, næh, nu skulle man købe en bøf med kartoffelbåde og 2 grønne salatblade til den 3-dobbelte pris. Og ventetiden på servering blev mere end fordoblet. Og larmen fra musikken samt trængslen fra de mange mennesker udefra, var en klar medvirkende faktor til at genere klublivet.

“De sidste års stadige ombygninger, skift af forpagtere, brande og begrænsede åbningstider har i dén grad ødelagt mulighederne for at have et godt klubliv i hallen.”

Jens Elgum

Medlemsmæssigt har vi ikke nogle sikre tal fra 90’erne, men det faldende medlemstal betød også færre tilmeldte til turneringsholdene. Over årene blev det sværere og sværere for DAI at holde de mange turneringer i gang, netop pga. manglende fremmøde. I starten var der ca. 15 rækker, men da det sluttede var der kun 5 rækker og B1960 deltog kun med 1 hold.

Ifølge Henning lukkede DAI rækkerne for 8-mands hold i 2002-03. Klubben tilmeldte så et 10-mands hold, men her blev det også svært at undgå bøder for manglende fremmøde. Til sidst prøvede klubben at stille 3-mands hold til turneringer, men det var ikke blevet bedre med fremmødet og der var mange afbud. Kampene her var 2 HerreDouble og 2 HerreSingle.

Omkring 2006 havde klubben 46 betalende medlemmer. Aktiviteterne med DAI sluttede endeligt omkring 2008-09 og i stedet søgte klubben ind i Københavnerkredsen (KBKR) hvor den daværende formand, Morten Thygesen, søgte at holde liv i turneringskampene.

Fra 2009 spillede B1960 turneringer i KBKR med 4-5 herrer og 1-2 damer på holdet. Medlemstallet var faldet til 43, men der var stadig en del aktivitet, for udover de nuværende banetider mandag/torsdag, havde klubben også 2 ekstra baner søndag formiddag, samt (som i 90’erne) nogle baner i Sundbyhallen på Amager søndag morgen.

Aktiviteten til trods, var det løbende ret svært at samle turneringshold mellem 2009-2012. Selv om det var en periode, hvor klubben havde en stor gruppe meget spilleivrige indonesere med, var det svært at samle nok spillere, når der skulle spilles kamp en søndag formiddag. Den daværende formand husker:

“Det lykkedes dog altid at stille fuldt hold, på nær en enkelt gang. Den ene gang spillede vi alligevel kampen, og tabte desværre knebent til Vanløse. Alligevel fik vi en bøde.”

Morten Thygesen

I 2012 reduceredes klubbens turneringstilgang i KBKR til én HerreDouble-række, da flere klubber ikke kunne stille hold nok. Og siden 2015 har B1960 ikke længere deltaget i turneringer i dette regi. Tiden må vise, om medlemmernes mødestabilitet og turneringsinteresse kan styrkes igen, så B1960 Badminton endnu engang kan komme med og dyste blandt de Københavnske badmintonklubber. Når vi er klar, vil klubben under alle omstændigheder støtte op.

Gennem årene hen mod 2020 har medlemstallet ligget og svinget omkring de ca. 35 betalende medlemmer, og som oftest er der ikke mere end 20 fremmødte på torsdage, der er den store klubdag. Så det sker sjældent at vi har oversiddere. Men selvom klubbens medlemstal har ligget på et meget større gennemsnit i de tidlige år, end det gør idag, er der én ting, B1960 badminton har bevaret igennem hele sin levetid: sin sociale nærhed og relevans.

B1960 har altid været en klub der var god til at holde fester. Vi prøver i klubben at fastholde den gode 3. halvleg, selvom fremmødet idag intet er i forhold til før hallens ombygning, hvor vi delvist havde vort eget B1960 hjørne, og hvor vi ofte var 15-20 samlet til efterhygge.
Vi lægger også op til fællesskab efter vore generalforsamlinger, som vi mener lige så godt kunne være en fest, så der har været holdt mange hyggelige aftener hvor vi kommer lidt tættere på hinanden. Vi holder ligeledes årlige jule- og sommerturneringer med sjove badmintonlege, bowling, pakke-leg og lignende tiltag.

Længst aktive medlemmer

I forhold til klubbens historie, spurgte den nuværende formand Anders Rune Munch, hvilke medlemmer der har været i klubben længst. Der er vist ingen tvivl om, at der er 4, der kandiderer til topposten: Jens Elgum, Michael Nielsen, Peter Holm og Henning Jensen.

Jens Elgum fortæller:
“Jeg tror at det må være Michael Nielsen og jeg selv – jeg har ikke helt styr på Henning. Michael og jeg selv startede begge som ‘timespillere’ fra 22-23 om aftenen i 1974/75 (de lejede altså baner i hallen på timebasis. – red).

Jeg spillede med nogle af mine gymnasiekammerater/veninder og vi havde 2 baner. Vi skulle helst være 6 eller 8, så vi trak reserver ind når det var nødvendigt. På den måde kom Peter Holm også med.”

“På et tidspunkt fandt vi ud af, at det var meget billigere, hvis vi meldte os ind i den klub (B1960) der spillede på banerne inden os, og så kunne vi også komme til at spille lidt tidligere, nemlig 21–22. Det gav så mulighed for en gratis ekstra time, da der i praksis ikke kom nogen på banerne fra 22–23 efter vi var stoppet.”

“Jeg tror Michael N.’s historie er nogenlunde den samme.”

For Henning Jensen ligger tidspunktet også rimeligt fast i hukommelsen:

“Jeg begyndte i B1960 i ca. 1975, fordi jeg havde fået nogle baner i den gamle remise af nogle af mine kollegaer, der spillede fodbold i Boldklubben B1960. Boldklubben havde klubhus på Grønnemose Allé, og kollegerne ville godt starte en badmintonafdeling.”

Så alle 4 ligger indenfor de allerførste par år efter stiftelsen. Lad os nu se, om rekorden skulle blive slået – vi byder gamle og nye medlemmer velkommen til at prøve!