KONTINGENT OPDATERING

Som vi diskuterede på den årlige generalforsamling, er klubben fra efteråret 2019 pålagt at betale baneleje til Københavns kommune. Lejen er 10 kr. pr. bane pr. time.

Som følge heraf blev det vedtaget, at kontingentet i B1960 Badminton hæves til kr. 450,- pr. halvår fra efterårssæsonen 2019 og frem.

Der har været spekuleret i, om lovforslaget kunne tænkes at blive trukket tilbage igen – det må vise sig, og så er muligheden jo, at vi kan sætte kontingentet ned igen næste år 🙂