GENERALFORSAMLING 2018

Kære medlemmer – 

HUSK at der afholdes Generalforsamling i B1960
FREDAG D. 13. APRIL kl. 18.00 i Nørrebrohallen.

Tilmelding senest TIRSDAG D. 10. APRIL til vores kasserer Lars Bruun.

Efter Generalforsamlingen vil klubben byde på lidt mad og en øl på Lygtens Kro.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning over det forløbne år.
3. Regnskab for det forløbne år.
4. Budget for det kommende år.
a. herunder fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
a. Kasserer Lars Bruun for 2 år (modtager genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem Jesper Ezme for 1 år (modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem Henrik Leth for 1 år (modtager genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem Henning Jensen for 1 år (modtager genvalg)
e. Suppleant til bestyrelsen Jens Elgum for 1 år (modtager genvalg)
f. Revisor Morten Thygesen for 1 år (modtager genvalg)
g. Revisorsuppleant for 1 år (vacant)
h. Webmaster (Jesper modtager genvalg)
7. Eventuelt.