OPDATERET: Generalforsamlingen er vel overstået. Tak for jeres deltagelse! Referat kan findes på siden → Bestyrelsen

Kære medlemmer – 

HUSK at der afholdes Generalforsamling i B1960
FREDAG D. 5. APRIL 
kl. 18.00 i Nørrebrohallen.

Tilmelding er lukket, men skulle du have spørgsmål er du velkommen til at skrive til vores kasserer Lars Bruun.

Generalforsamlingen afholdes i et mødelokale i hallen – spørg evt. i receptionen. Bagefter byder klubben på lidt mad og en øl på Lygtens Kro.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning over det forløbne år.
 3. Regnskab for det forløbne år.
 4. Budget for det kommende år.
  • herunder fastsættelse af kontingent.
   Bestyrelsen foreslår:
   Da klubben fra efteråret 2019 skal betale baneleje: 10 kr.
   pr. bane pr. time, fastsættes kontingent til 450 kr. halvårligt
   fra og med efterårssæsonen 2019
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår:
  Webmaster honoreres med halvt medlemskontingent
 6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
  • Formand Anders Rune Munch for 2 år (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Jesper Ezme for 1 år (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Henrik Leth for 1 år (modtager genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Henning Jensen for 1 år (modtager
   genvalg)
  • Suppleant til bestyrelsen Jens Elgum for 1 år (modtager
   genvalg)
  • Revisor Morten Thygesen for 1 år (modtager genvalg)
  • Revisorsuppleant for 1 år Peter Holm (modtager genvalg)
  • Webmaster (Jesper modtager genvalg)
 7. Eventuelt.